Ο browser σας δεν υποστηρίζει κάποιες λειτουργίες που απαιτούνται από αυτή τη σελίδα , οπότε και βλέπετε μια απλούστερη έκδοση.

Για να δείτε τη σελίδα με όλες τις δυνατότητες παρακαλώ χρησιμοποιήστε τις τελευταίες εκδόσεις των Chrome, Safari η Firefox browsers.

O όμιλος Vethellas, αμιγώς ελληνικών συμφερόντων, αποτελείται από εταιρείες που δραστηριοποιούνται τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, με υψηλή εξαγωγική δραστηριότητα.


Ο όμιλος γιoρτάζει φέτος τα 30 χρόνια λειτουργίας.

Συγκεκριμένα, ο όμιλος Vethellas, παρέχει ένα σύνολο υπηρεσιών καλύπτοντας όλο το φάσμα της σύχγρονης κτηνοτροφίας:

Παρακάτω
παρουσιάζεται

generic-hex
η Δομή του
ΟΜΙΛΟΥ

Vethellas Α.Ε.Β.Ε., Γεννήτωρ Α.Ε.Β.Ε., Rosvet Kuban, Interagro Ltd

H ναυαρχίδα του ομίλου

vethellas

Vethellas Α.Ε.Β.Ε

Παραγωγή και εμπορία

1. Διατροφολογικών προϊόντων: προμίγματα, συμπληρωματικές ζωοτροφές (ισορροπιστές), προσθετικά ζωοτροφών.
pigs
2. Κτηνιατρικών φαρμεκευτικών προϊόντων.

farmakouxa
*σύμφωνα με τα σύγχρονα και διεθνή πρότυπα
(ISO 9001, Κανόνες Ορθής Βιομηχανικής Πρακτικής, HACCP )
Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών

σε χοιροτροφικές και πτηνοτροφικές μονάδες συνθέτοντας και υποστηρίζοντας διατροφολογικά προγράμματα και επιβλέποντας τη διαχείριση των αντιστοίχων μονάδων.

Η εταιρεία αναπαραγωγής γενετικού υλικού

gennitor

Γεννήτωρ Α.Ε.Β.Ε

● Παραγωγή υβριδίων υψηλής ποιότητας       ● Γενετική Βελτίωση & Προγράμματα Υγιεινής ● Παραγωγή και διάθεση αναπαραγωγικών ζώων καθώς και εκείνου του συστήματος διασταύρωσης που μεγιστοποιούν το υβριδικό σφρίγος.

επενδυτική

ερυνητική

ζωοτεχνική

γενετική

δραστηριότητα

little-pig results

Επιτυγχάνουμε:

  • 22 χοίρους ανά χοιρομητέρα ανά έτος στο σφαγείο.
  • Μείωση του χρόνου σφαγής σε 150 – 160 ημέρες για χοίρους με Ζ.Β. 105 kg
  • Βελτίωση του δείκτη μετατρεψιμότητας της τροφής στο 2,3.
  • Βελτίωση των ζωοτεχνικών αποδόσεων και της ποιότητας σφαγείου με τη μέγιστη οικονομικότητα.

H εταιρεία-διακινητής των προϊόντων στη Ρωσία

rosvet-kuban

Rosvet Kuban

εφοδιασμός των ρωσικών κτηνοτροφικών
επιχειρήσεων
με υψηλής ποιότητας προμίγματα βιταμινών και ιχνοστοιχείων για όλες τις ηλικίες
χοίρων
pig
πουλερικών
chicken
βοοειδών
cow
καθώς και με ζωοτροφές και συμπυκνώματα για την χοιροτροφία και την πτηνοτροφία.
  • μεγάλη γκάμα προϊόντων
  • δυνατότητα προσαρμογής της συμμετοχής τους στο τελικό φύραμα
arrows
ευελιξία κατά την ετοιμασία
σιτηρεσίων
Το νεώτερο μέλος του ομίλου

interagro

Interagro

ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός
χοιροτροφικών μονάδων

εισαγωγή προηγμένων τεχνολογιών και εξοπλισμού:

facilities
inside-our-facilities

Συγκριτικά Πλεονεκτήματα Ομίλου

Μελλοντικοί στόχοι
Σχεδιάζοντας το μέλλον της
ελληνικής κτηνοτροφίας
Group Vethellas