Η ΧΟΙΡΟΤΡΟΦΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΕΒΕ συνεχίζει την προσπάθειά της για την παραγωγή γενετικού υλικού που να ανταγωνίζεται τις παραδοσιακές αναπαραγωγικές χώρες της Βόρειας Ευρώπης.

Προϊόντα ΧΟΙΡΟΤΡΟΦΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΕΒΕ

Χοιρομητέρες: GP Χοιρομητέρες

F1 Χοιρομητέρες: Γεννήτωρ 22, Γεννήτωρ 221

Κάπροι: Κάπροι Αναπαραγωγής GP

Κάπροι Πάχυνσης: Γεννήτωρ 600, Γεννήτωρ 672

 

Gallery