Παράλληλα

Η εταιρεία μελετά ενδελεχώς και προσαρμόζει την επιλογή εξοπλισμού στις οικονομικές απαιτήσεις του κάθε πελάτη και παρέχει όλες τις απαραίτητες εγγυήσεις για την καλή εγκατάσταση και λειτουργία των συστημάτων και του παρεχόμενου εξοπλισμού.

Όλες οι προτάσεις γίνονται με γνώμονα την υψηλή απόδοση του εξοπλισμού, η οποία διασφαλίζεται με την εισαγωγή μηχανημάτων προηγμένης ευρωπαϊκής τεχνολογίας που προορίζονται για την παραγωγή και εκτροφή χοίρων. Η όλη διαδικασία εγκατάστασης και καθώς και η παρακολούθηση της εκπαίδευσης των χειριστών στον νέο εξοπλισμό γίνεται από ειδικούς της εταιρείας μας.

Gallery