Στρατηγική Εταιρείας

Η στρατηγική της Rosvet Kuban αποσκοπεί στην επίτευξη υψηλής απόδοσης των ζώων και πτηνών με το χαμηλότερο κόστος παραγωγής. Οι ειδικοί της εταιρείας μας παρακολουθούν το ζωικό πληθυσμό κάθε μονάδας και παρέχουν συμβουλευτικές υπηρεσίες σε όλους τους τομείς (κατάρτιση σιτηρεσίων, κτηνιατρική παρακολούθηση, διαχείριση μονάδων, προτάσεις βελτιστοποίησης της λειτουργίας των μονάδων).