Προφίλ ΕταιρείαςΚαλώς ήρθατε στη Vethellas ΑΕΒΕ

Παρουσίαση

H Vethellas A.E.B.E. αποτελεί μία εταιρεία, αποκλειστικά ελληνικών συμφερόντων. Ιδρύθηκε πριν από 35 χρόνια στη Λάρισα, και χαρακτηρίζεται από σημαντική διεθνή παρουσία και υψηλή εξαγωγική δραστηριότητα.

Με σωστά επιλεγμένες επιχειρηματικές κινήσεις, από την εταιρεία εμπορίου κτηνιατρικών φαρμάκων «ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.-VETHELLAS» προέκυψε η δημιουργία της Vethellas A.E.B.E., πρωτοπόρου στην παραγωγή κτηνιατρικών προϊόντων.

Η Vethellas A.E.B.E. εξειδικεύεται:

  • στην παραγωγή και εμπορία κτηνιατρικών διατροφικών και κτηνιατρικών προϊόντων (προμίγματα, συμπληρωματικές ζωοτροφές (ισορροπιστές), προσθετικών ζωοτροφών)
  • στην παραγωγή και εμπορία φαρμακούχων προϊόντων
  • στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε κτηνοτροφικές μονάδες, συνθέτοντας και υποστηρίζοντας διατροφολογικά προγράμματα και επιβλέποντας τη διαχείριση των αντιστοίχων μονάδων
  • στην κατάρτιση επιχειρηματικών σχεδίων για την δημιουργία κτηνοτροφικών μονάδων καλύπτοντας όλα τα στάδια από την κατασκευή έως και την αξιολόγηση της βιωσιμότητας του επιχειρηματικού σχεδίου

Η συνεχής ανάπτυξη της εταιρείας καθώς και η διεθνής της παρουσία, οδήγησε στη δημιουργία του ομίλου εταιρειών Vethellas, έτσι ώστε να μπορεί να εξυπηρετήσει τις συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις των πελατών της όχι μόνο εντός αλλά και εκτός συνόρων.

Μάθετε περισσότερες πληροφορίες για τον όμιλο, τις εταιρείες που τον απαρτίζουν και τις υπηρεσίες τους ,  εδώ.

 

Οι εγκαταστάσεις μας

Οι εγκαταστάσεις της Vethellas ΑΕΒΕ βρίσκονται στην Βιομηχανική περιοχή της Λάρισας και είναι σχεδιασμένες σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ευρωπαϊκής νομοθεσίας με πλήρως εγκεκριμένες παραγωγικές δραστηριότητες, διαθέτοντας:

  • Αριθμό έγκρισης από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης – Τμήμα Ζωοτροφών, ως παρασκευαστής και ενδιάμεσος στον τομέα της διατροφής των ζώων.
  • Άδεια Δυνατότητας Παραγωγής Φαρμακούχων σκευασμάτων (ΕΟΦ).
  • Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης με τους Κανόνες Καλής Παραγωγής (GMP).
  • Πιστοποιητικό Διασφάλισης Ποιότητας σύμφωνα με το ΕΝ ISO 9001:2008 για την παραγωγή και εμπορία κτηνιατρικών προϊόντων και φαρμακούχων σκευασμάτων.

Η γραμμή παραγωγής είναι κατάλληλα σχεδιασμένη και πλήρως αυτοματοποιημένη για την παραγωγή προϊόντων με τη μορφή σκόνης, με δυνατότητα ελέγχου των σταδίων παραγωγής μέσω Η/Υ, από την παραλαβή και ζύγιση των πρώτων υλών μέχρι τη συσκευασία του προϊόντος.


Οργανόγραμμα εταιρείας

Η διοίκηση και πολιτική της εταιρείας καθορίζονται  από τις αποφάσεις της  Γενικής Διεύθυνσης, με συμμετοχή του Προέδρου του ΔΣ  και Διευθύνοντος Συμβούλου και των μελών του ΔΣ.

 

Διάρθρωση Τμημάτων

Η Οικονομική Διεύθυνση παρακολουθεί την πορεία των οικονομικών στοιχείων της εταιρείας, αξιολογεί και προτείνει στη Γενική Διεύθυνση τρόπους διαχείρισης των υφιστάμενων οικονομικών πόρων και συντονίζει τον τομέα επενδύσεων της Vethellas.

Σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη της εταιρείας παίζει η Διεύθυνση Προμηθειών & Διεθνών Συναλλαγών, η οποία φροντίζει το νευραλγικό κομμάτι της τροφοδοσίας της, αναζητώντας αξιόπιστες και επικερδείς συνεργασίες με προμηθευτές της ελληνικής και διεθνούς αγοράς.

Η Διεύθυνση Πωλήσεων εστιάζει την προσοχή της στην επέκταση του υπάρχοντος πελατολογίου όχι μόνο στον Ελλαδικό χώρο αλλά πολύ περισσότερο στο εξωτερικό, όπου εκτιμά ότι δίνονται ευκαιρίες διείσδυσης των προϊόντων της εταιρείας στις εκεί αγορές, ή ακόμη και δημιουργίας joint venture.

Μοχλός ανάπτυξης και προόδου της Vethellas αποτελεί η Διεύθυνση Σχεδιασμού η οποία περιλαμβάνει το Τμήμα Έρευνας & Ανάπτυξης, με κύριο άξονα τον εμπλουτισμό της σειράς προϊόντων της εταιρείας, για την κάλυψη ακόμη περισσότερων αναγκών των πελατών της.

Η Διεύθυνση Παραγωγής βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με τη Διεύθυνση Προμηθειών και τη Διεύθυνση Σχεδιασμού, ώστε να οργανώνεται και να προχωρά απρόσκοπτα η παραγωγική διαδικασία και να τροφοδοτούνται συνεχώς οι πελάτες της εταιρείας.

Καθοριστικό ρόλο στην άριστη ποιότητα των προϊόντων μας παίζει το Τμήμα Ποιοτικού Ελέγχου, καθώς διασφαλίζει με τους ελέγχους που πραγματοποιεί, τα υψηλά standards των α΄υλών και των τελικών προϊόντων. Επιπλέον, υποστηρίζει σημαντικά με τις υπηρεσίες του το έργο της Διεύθυνσης Σχεδιασμού.

Η αρμονική συνεργασία και συνέργεια όλων των παραπάνω Διευθύνσεων οδήγησαν τη Vethellas στην προβολή και την καταξίωσή της ως εξέχουσα εταιρεία στον τομέα της.

Vethellas ΑΕΒΕ

Το ιδρυτικό μέλος του ομίλου Vethellas

Παρουσίαση Ομίλου