Προφίλ ΕταιρείαςΣτρατηγική και Στόχοι της Εταιρείας

H Vethellas Α.Ε.Β.Ε. στοχεύει στην εδραίωσή της στην εθνική και διεθνή αγορά καθώς και στην συνεχώς αυξανόμενη ικανοποίηση των πελατών της. Για την επίτευξη των παραπάνω έχουμε αναπτύξει μία στρατηγική που βασίζεται στα παρακάτω 8 στοιχεία:

1. Συνεργαζόμαστε στενά με τους πελάτες μας για την πλήρη κατανόηση των αναγκών και των προσδοκιών τους.

2. Επενδύουμε σε σύγχρονο μηχανολογικό και εργαστηριακό εξοπλισμό.

3. Εφαρμόζουμε σύστημα διαχείρισης ποιότητας και συνεχή εκπαίδευση του προσωπικού μας.

 

4. Επιδιώκουμε τη δημιουργία μακροχρόνιων συνεργασιών με προμηθευτές πρώτων υλών καταξιωμένους στον τομέα τους, γεγονός που συνεπάγεται ασφάλεια και αμεσότητα στις συναλλαγές καθώς και προϊόντα άριστης ποιότητας.

5. Διεξάγουμε όλους τους απαραίτητους ελέγχους στο σύνολο των πρώτων υλών, ενδιάμεσων και τελικών προϊόντων βάσει των απαιτήσεων της νομοθεσίας, τόσο για την ασφάλεια των ζώων όσο και των καταναλωτών.

6. Βελτιώνουμε τις μεθόδους παραγωγής εντοπίζοντας και παρεμβαίνοντας σε τυχόν αστοχίες, εκσυγχρονίζουμε τον εξοπλισμό του εργοστασίου και επιδιώκουμε την κατάκτηση της σχετικής τεχνογνωσίας.

 

7.    Παρακολουθούμε εντατικά τις τελευταίες εξελίξεις, αλλαγές και απαιτήσεις που προκύπτουν σε ζωοτεχνικό, τεχνολογικό και επιστημονικό επίπεδο, ώστε να προσαρμόζουμε αντίστοιχα και τα προϊόντα μας.
8.    Συνεργαζόμαστε με κρατικά Ιδρύματα (π.χ. ΤΕΙ ) και αντίστοιχα τμήματα Πανεπιστημίων της χώρας για τη διενέργεια ερευνητικών, επιστημονικών πειραμάτων ώστε να διασφαλίζεται η εγκυρότητα των αποτελεσμάτων των πειραμάτων μας  προς όφελος των πελατών μας.

 

Vethellas ΑΕΒΕ

Το ιδρυτικό μέλος του ομίλου Vethellas

Παρουσίαση Ομίλου