Προφίλ ΕταιρείαςΣυγκριτικά Πλεονεκτήματα

Γιατί να μας επιλέξετε

Παρακάτω θα δείτε μερικά από τα πλεονεκτήματα της εταιρείας που καθιστούν ιδανική την επιλογή σας να συνεργαστούμε:

1. Εντατική παρακολούθηση των συνεχών αλλαγών, βελτιώσεων και απαιτήσεων που προκύπτουν σε ζωοτεχνικό και επιστημονικό επίπεδο, ώστε να προσαρμόζουμε αντίστοιχα και τα προϊόντα μας.

2. Ειδικό Τμήμα Έρευνας & Ανάπτυξης (R&D), το οποίο βρίσκεται σε συνεχή αναζήτηση επιστημονικών εναλλακτικών προτάσεων για την ακόμη μεγαλύτερη ικανοποίηση των αναγκών των πελατών μας.

 

3. Συνεργασία με κρατικά Ιδρύματα (π.χ. ΤΕΙ ) και αντίστοιχα τμήματα Πανεπιστημίων της χώρας για τη διενέργεια ερευνητικών, επιστημονικών πειραμάτων. Με αυτή τη διαδικασία αξιοποιούμε την τεχνογνωσία των Ιδρυμάτων αυτών εφαρμόζοντας στην πράξη τεχνικές βελτιστοποίησης της ποιότητας και των αποδόσεων των προϊόντων μας.

4. Έλεγχος της αποτελεσματικότητας των πειραμάτων στις εγκαταστάσεις μας με αποτέλεσμα η οποιαδήποτε πρόταση βελτιστοποίησης γίνεται από μεριά μας να είναι απολύτως ελεγμένη ως προς τα αποτελέσματά της και κατ’ επέκταση επικερδής για τους πελάτες μας, ώστε να απολαμβάνουν την εγγυημένη ποιότητα και απόδοση των προϊόντων μας.

5. Προσφέρουμε τεχνική υποστήριξη και μετά την πώληση. Το εξειδικευμένο προσωπικό μας προσφέρει συμβουλευτικές υπηρεσίες και υπηρεσίες ελέγχου σε παραγωγικό, τεχνικό και διαχειριστικό επίπεδο. Αυτό μεταφράζεται σε άμεση και τακτική επαφή με τον επιχειρηματία – κτηνοτρόφο για τη διευθέτηση όλων των προβλημάτων που πιθανόν να προκύψουν.

 

Τέλος, ο όμιλος Vethellas αποτελεί one stop buy solution. Καλύπτουμε όλο το φάσμα της σύγχρονης κτηνοτροφίας, από την κατάρτιση του επιχειρηματικού σχεδίου  έως και την θέση σε λειτουργία των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων παρέχοντας πλήρη τεχνική υποστήριξη. Η εταιρεία μας αναλαμβάνει επίσης την ζωοτεχνική διαχείριση,  την κατάρτιση  προγραμμάτων διατροφής και φαρμακευτικών αγωγών καθώς και την προμήθεια των διατροφολογικών και φαρμακευτικών προϊόντων.
Όλα αυτά συντελούν στη μέγιστη συνέργεια μεταξύ των προϊόντων και των παρεχόμενων υπηρεσιών του Ομίλου και έχουν ως αποτέλεσμα την επίτευξη της μέγιστης παραγωγικότητας και του βέλτιστου οικονομικού αποτελέσματος για τους πελάτες μας. 

Vethellas ΑΕΒΕ

Το ιδρυτικό μέλος του ομίλου Vethellas

Παρουσίαση Ομίλου