Υπηρεσίεςτης Vethellas ΑΕΒΕ

1. Διατροφολογική & Κτηνιατρική Υποστήριξη

Η Vethellas AEBE συνθέτει και υποστηρίζει διατροφικά προγράμματα για κτηνοτροφικές μονάδες, καθώς επίσης, παρέχει υπηρεσίες κτηνιατρικής επίβλεψης. Ειδικευμένο προσωπικό προσαρμόζει τα διατροφικά προγράμματα και παρακολουθεί συνεχώς τα αποτελέσματα της διατροφής. Η παρακολούθηση των αποτελεσμάτων πραγματοποιείται με συνεχείς επισκέψεις στις μονάδες παραγωγής των πελατών μας.

Η σύνθεση και η υποστήριξη των διατροφικών προγραμμάτων σχεδιάζονται ανάλογα με τις ανάγκες της κάθε μονάδας , λαμβάνοντας υπόψη όλες τις παραμέτρους, όπως τις κλιματολογικές συνθήκες της περιοχής, την μορφή των εγκαταστάσεων, το γενετικό υλικό, το κόστος των πρώτων υλών κ.ά. Έτσι με αυτό τον τρόπο συνδυάζουμε άριστα ζωοτεχνικά αποτελέσματα με οικονομική βιωσιμότητα για τους πελάτες μας.

Για περισσότερες πληροφορίες ή για σύνθεση και υποστήριξη διατροφικών προγραμμάτων σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τις ανάγκες της μονάδας σας, επικοινωνήστε μαζί μας.

 

2. Υποστήριξη Πελατών – Εξατομικευμένα Προϊόντα

Η δραστηριότητά μας, δεν περιορίζεται αυστηρά στα πλαίσια της υποστήριξης των αναγκών της εταιρείας για τη δημιουργία νέων προϊόντων. Αντίθετα επεκτείνουμε τις εργασίες μας και στο κομμάτι της σύνθεσης προϊόντων βάσει απαιτήσεων των πελατών (προϊόντα custom made).
Για εμάς η ανάγκη/απαίτηση κάθε πελάτη είναι απόλυτα σεβαστή, αποδεχόμαστε την ιδιαιτερότητα που υπάρχει για εξειδικευμένη προσέγγιση ανά περίπτωση και θεωρούμε απαραίτητο η εταιρεία μας να διαθέτει ευελιξία στο χειρισμό τυχόν αλλαγών.

 

Ως εκ τούτου, το Τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης μελετά προσεκτικά τα στοιχεία που του παρέχονται, αναζητά λύσεις και καταρτίζει με βάση τα ενδεικνυόμενα επιστημονικά δεδομένα τις προτάσεις του, ώστε να καλύψει στο μέγιστο βαθμό τις εκάστοτε ανάγκες των πελατών.
Έτσι έχουμε τη δυνατότητα παραγωγής όχι μόνο οποιασδήποτε εξατομικευμένης σύνθεσης προϊόντος, αλλά και τη δυνατότητα σχεδιασμού, ελέγχου και τελικά παραγωγής νέου προϊόντος , ανάλογα με τις ανάγκες του εκάστοτε παραγωγού.

 

 

Δυνατότητα Παραγωγής Εξατομικευμένης Σύνθεσης Προϊόντος

Δυνατότητα Σχεδιασμού, Ελέγχου και Παραγωγής Νέου Προϊόντος σύμφωνα με τις Ανάγκες του κάθε Παραγωγού

Vethellas ΑΕΒΕ

Γνωρίστε την εταιρεία μας

Ποιοί Ειμαστε